Podkarpackie Informacja o wynikach konkursów

Informacja o wynikach konkursów

Nowy BIP

Tu jest archiwalna wersja BIP - zawiera wyniki konkursów ogłoszonych do dnia 23 lipca 2019 roku.


Aktualna nowa strona BIP: bip.pwsw.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego profesora zwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Przemyśl, 13.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego profesora zwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pan prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego profesora nadzwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Przemyśl, 13.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego profesora nadzwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pan dr hab. Andrzej Essen spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Przemyśl, 13.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pan dr Hubert Sommer spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Przemyśl, 13.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pani dr Bożena Tuziak spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.

Przemyśl, 13.09.2019 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

 

 

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pani dr Bożena Tuziak spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Przemyśl, 13.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pani mgr Danuta Olejarka spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.

 

ozstrzygnięcie konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskie

Przemyśl, 13.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pan mgr Lesław Kołcz spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Przemyśl, 13.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pan mgr Rafał Hajduk spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.

 
Więcej artykułów…
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki