Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Przemyśl, 13.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pan mgr Rafał Hajduk spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.