Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Przemyśl, 13.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pani dr Bożena Tuziak spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.

Przemyśl, 13.09.2019 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

 

 

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pani dr Bożena Tuziak spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.