Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Przemyśl, 13.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pan dr Hubert Sommer spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.