Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego profesora zwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Przemyśl, 13.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego profesora zwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (PWSW w Przemyślu).

Komisja Konkursowa stwierdza, że Pan prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz spełnia w pełni wymagania konkursowe określone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 lipca 2019 roku.