Podkarpackie Informacja o wynikach konkursów

Informacja o wynikach konkursów

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Przemyśl, 30.01.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU


W dniu 30. stycznia 2019 r. Komisja powołana na mocy Zarządzenia Rektora 109/2018 z 17. grudnia 2018 r. po zapoznaniu się ze złożoną ofertą dokonała rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, rekomendując zatrudnienie Pani Agnieszki Andrzejewskiej na stanowisku wykładowcy.

UZASADNIENIE
Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i kryteria merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie (Załącznik 1 do Zarządzenia nr 109/2018 z 17. grudnia 2018 r. Rektora PWSW w Przemyślu).

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Przemyśl, 21.12.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU


W dniu 21. grudnia 2018 r. Komisja powołana na mocy Zarządzenia Rektora 98/2018 z 6. listopada 2018 r., po zapoznaniu się ze złożoną ofertą dokonała rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, rekomendując zatrudnienie Panią mgr Kornelię Jaworską-Tomczyk na stanowisku wykładowcy.

UZASADNIENIE
Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i kryteria merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie (Załącznik 1 do Zarządzenia nr 98/2018 z 6. listopada 2018 r. Rektora PWSW w Przemyślu).

Poprawiony (czwartek, 17 stycznia 2019 14:13)

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Przemyśl, 05.11.2018 r.


INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU


W dniu 05. listopada 2018 r. Komisja powołana na mocy Zarządzenia Rektora 82/2018 z 28. września 2018 r., po zapoznaniu się z jedyną złożoną ofertą mgr Stanisławy Ficek, nie dokonała rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

UZASADNIENIE
Komisja zapoznała się z ofertą, która wpłynęła na konkurs. Oferta ta nie spełniała wymagań formalnych ustalonych w Załączniku 2 do Zarządzenia Nr 82/2018 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 28. września 2018 r., w związku z czym nie podlegała rozpatrzeniu, wobec czego komisja zakończyła procedurę konkursową.

Poprawiony (czwartek, 17 stycznia 2019 14:09)

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Przemyśl, 21.12.2018 r.


INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU


W dniu 21. grudnia 2018 r. Komisja powołana na mocy Zarządzenia Rektora 99/2018 z 6. listopada 2018 r., po zapoznaniu się ze złożoną ofertą dokonała rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, rekomendując zatrudnienie Panią dr Magdalenę Marchel na stanowisku starszego wykładowcy.

UZASADNIENIE
Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i kryteria merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie (Załącznik 1 do Zarządzenia nr 99/2018 z 6. listopada 2018 r. Rektora PWSW w Przemyślu).

 

Informacja o wynikach konkursu na na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Technicznych

Przemyśl, 21.12.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU


W dniu 21. grudnia 2018 r. Komisja powołana na mocy Zarządzenia Rektora 98/2018 z 6. listopada 2018 r., po zapoznaniu się ze złożoną ofertą dokonała rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, rekomendując zatrudnienie Panią mgr Kornelię Jaworską-Tomczyk na stanowisku wykładowcy.

UZASADNIENIE
Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i kryteria merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie (Załącznik 1 do Zarządzenia nr 98/2018 z 6. listopada 2018 r. Rektora PWSW w Przemyślu).

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki