Podkarpackie Informacje ogólne

Informacje ogólne

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu utworzona została Rozporządzeniem Rady Ministrów RP 13 czerwca 2006 r. z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, powstałej 1 czerwca 2001r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.04.2001 r. nr 110-105-01).

Statut

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015


Liczba studentów - stan aktualny na dzień 30 listopada 2012 r.
 
Ogółem:
1 150
    Studia stacjonarne:
1 012
    Studia niestacjonarne:
138
Liczba jednostek  
    Instytuty:
8
    Jednostki międzyinstytutowe:
2
Liczba wszystkich kierunków:
11

Liczba pracowników - stan aktualny na dzień 1.03.2013 r.

Ogółem:
195
1. Pracowników dydaktycznych:
110
    w tym:  
      - profesorowie zwyczajni:
12
      - profesorowie nadzwyczajni:
21
      - starsi wykładowcy:
55
      - wykładowcy:
13
      - lektorzy:
7
      - instruktorzy:
2
2. Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
85

Poprawiony (poniedziałek, 10 kwietnia 2017 13:16)

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki