OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU USŁUGOWEGO( BARU STUDENCKIEGO) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

OGŁOSZENIE
O WYNAJMIE LOKALU USŁUGOWEGO( BARU STUDENCKIEGO) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

PWSW w Przemyślu ogłasza pisemne postępowanie na najem lokalu usługowego małej gastronomi (baru studenckiego) wraz z wyposażeniem w Przemyślu, przy ul. Książąt Lubomirskich 2.
Nr referencyjny postępowania: PWSW-DOE/221/09/17
I. Opis lokalu do wynajęcia
Wynajmujący: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Charakterystyka lokalu usługowego:
Lokal usługowy (bar studencki) usytuowany jest w budynku PWSW w Przemyślu na terenie Campusu uczelnianego
Na powierzchnię użytkową wynajmowanego lokalu składa się:
- bar studencki z zapleczem kuchennym - 50,89 m2,
- sala konsumpcyjna – 39,12 m2
- magazyn baru – 18,69 m2
Razem: 108,70 m2

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna.
wentylacyjną – wywiewną.

Wyposażenie baru stanowi:
- piec konwekcyjno – parowy,
- taboret gazowy – 1 – palnikowy
- wyposażenie gastronomiczne kuchni – meblowe

II. Wymogi dotyczące terminowości i zakresu realizacji usługi:
Termin świadczenia usługi od poń-pt, w dni wolne w zależności od ustalonych potrzeb obu stron. Menu co najmniej trzy zestawy obiadowe do wyboru - w tym wegetariańskie.
Termin obowiązywania umowy najmu: od dnia 01.06.2017, na czas określony do 30.09.2018 r.
III. Oferta Najemcy
W ofercie należy wskazać ryczałtową wysokość stawki za wynajem powierzchni baru wraz z wyposażeniem.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych: za energię elektryczną, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, gaz (rozliczenie wg liczników), ogrzewania lokalu (płatność
% faktury w odniesieniu do zajmowanej kubatury) oraz wywozu nieczystości stałych.

Warunki przystąpienia do przetargu: zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz złożenie pisemnych oświadczeń oraz dokumentów :
1) o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego przedmiotu najmu - oświadczenie,
2) o zapoznaniu się z treścią projektu umowy najmu - oświadczenie,
3) dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej CEiDG lub KRS oferenta
Z warunkami lokalowymi oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w dni robocze
w godz. 09.00-13.00
Kontakt: Kolegium Techniczne, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E - pok. 3.26.
Nr tel. 016 735 51 21, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem – Baru” należy składać do dnia 15.05.2017 r. do godz. 9.00 osobiście lub drogą pocztową na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl

Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Kolegium Techniczne przy
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E – pokój 3.26., w dniu 15.05.2017 r. o godz. 10:00.
Jedna złożona ważna oferta wystarczy do zawarcia umowy najmu.
PWSW w Przemyślu ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH
Z TEGO TYTUŁU.

Poprawiony (piątek, 21 kwietnia 2017 08:59)