Podkarpackie Prawo uczelniane

Prawo uczelniane

Tu jest archiwalna wersja BIP (tzn. posiada informacje zgromadzone do dnia 23 lipca 2019 roku).
Aktualna nowa strona BIP: bip.pwsw.pl

 

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się - załącznik do uchwały Senatu nr 70/2019 z 8.07.2019 r.

Regulamin Studiów PWSW - załącznik do uchwały Senatu nr 69/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.

Uchwała nr 62 z 17.06.2019 r. uchwalenie Statutu PWSW
Statut PWSW - załącznik do uchwały nr 62

Uchwała Senatu nr 61 z 17.06.2019 r. w sprawie zmian w Statucie PWSW

Statut PWSW - tekst jednolity

Uchwała Senatu nr 58 z 22.10.2018 r. w sprawie zmian w Statucie PWSW

Strategia Rozwoju PWSW 2011-2020

Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi oraz Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasad Komercjalizacji

Regulamin Korzystania z Infrastruktury Badawczej

Regulamin Studiów Wyższych PWSW

Regulamin Studiów Podyplomowych

Regulamin Pomocy Materialnej

Załączniki do Regulaminu Pomocy Materialnej

Wnioski do Regulaminu Pomocy Materialnej

Zasady i tryb rekrutacji na studia w PWSW w Przemyślu w roku akademickim 2018/2019

Zmiana uchwały - zasady i tryb rekrutacji na studia w PWSW w Przemyślu w roku akademickim 2019/2020

Zasady i tryb rekrutacji na studia w PWSW w Przemyślu w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 66 z 24.06.2019 r. - zasady i tryb rekrutacji w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 38 z 31.05.2019 r. organizacja roku akademickiego 2019-2020

Zarządzenie nr 39 z 31.05.2019 r. opłaty za usługi edukacyyjne od roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenia Rektora

Uchwały Senatu

Uchwały URSS

Poprawiony (środa, 24 lipca 2019 11:37)

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki