Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii

Kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE

Uchwała nr 44 z 03.06.2019 r. program studiów
Załącznik do uchwały 44 z 2019 r.
Uchwała nr 31 z 03.06.2019 r. efekty uczenia się
Załącznik do uchwały 31 z 2019 r.

Kierunek studiów STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Uchwała nr 43 z 03.06.2019 r. program studiów
Załącznik do uchwały 43 z 2019 r.
Uchwała nr 30 z 03.06.2019 r. efekty uczenia się
Załącznik do uchwały 30 z 2019 r.

Stosunki międzynarodowe profil praktyczny - rok naborowy 2016-2017
Stosunki międzynarodowe profil praktyczny - rok naborowy 2017-2018
Stosunki międzynarodowe profil praktyczny - rok naborowy 2018-2019

Kierunek studiów POLITOLOGIA

Politologia profil praktyczny - rok naborowy 2016-2017

Poprawiony (piątek, 14 czerwca 2019 08:42)