Podkarpackie Usługi społeczne poniżej 750tyś. EURO

Usługi społeczne

Nowy BIP

Tu jest archiwalna wersja BIP (tzn. posiada informacje zgromadzone do dnia 23 lipca 2019 roku).
Aktualna nowa strona BIP: bip.pwsw.pl

Poprawiony (środa, 24 lipca 2019 11:50)

 

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Twój pewny krok na ścieżce kariery - Rozwój wysokiej jakości usług Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów”

Sygnatura akt: PWSW-DATSZ/38/I/02/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie usługi pn.

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Twój pewny krok na ścieżce kariery - Rozwój wysokiej jakości usług Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów”

(Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750000,00 euro w związku z tym, do przedmiotowego postepowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zmiana zapisów Załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne 

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik nr 1

Załączniki nr 2A-2G

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załączniki w wersji do edycji

 

Poprawiony (wtorek, 29 maja 2018 08:09)

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki