Podkarpackie Zamówienia poniżej 30tyś. EURO

Zamówienia

Przygotowanie wizualizacji, wydruk materiałów informacyjnych na Dni Kariery PWSW w Przemyślu oraz zakup materiałów do organizacji stanowisk na Dni Kariery

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego
Nazwa zadania: Przygotowanie wizualizacji, wydruk materiałów informacyjnych na Dni Kariery PWSW w Przemyślu oraz zakup materiałów do organizacji stanowisk na Dni Kariery

SWZ

Umowa

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

Nazwa zadania:         Przygotowanie wizualizacji, wydruk materiałów informacyjnych na Dni Kariery PWSW w Przemyślu oraz zakup materiałów do organizacji stanowisk na Dni Kariery

 

Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem trybu konkurencyjności

Nazwa zadania: Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych

Zawiadomienie o wyborze oferty s.i.

SWZ

Załączniki nr 1-4

Projekt umowy zał. nr 5

 

 

Poprawiony (środa, 11 października 2017 12:14)

 

Przedłużenie ważności licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endopoint Antivirus dla PWSW w Przemyślu – dostawa oprogramowania

Informacja o wyborze oferty - protokół z postępowania.

Treść zapytania ofertowego

Poprawiony (wtorek, 30 maja 2017 11:25)

 

Dostawa gadżetów reklamowych dla PWSW w Przemyślu

Treść zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY - wersja do edycji

 

Poprawiony (czwartek, 06 kwietnia 2017 13:56)

 

Dostawa środków czystości dla PWSW w Przemyślu

Informacja o wyborze oferty - protokół z postępowania.

Treść zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY - wersja do edycji

Poprawiony (piątek, 28 kwietnia 2017 11:08)

 
Więcej artykułów…
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki