Podkarpackie Zamówienia poniżej 30tyś. EURO

Zamówienia

Nowy BIP - zam

UWAGA!!!

Postępowania ogłoszone od dnia 24.07.2019 r. znajdują się na nowej stronie BIP: bip.pwsw.pl

 

Modernizacja łazienek w budynku Kolegium Wschodniego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego:

"Modernizacja łazienek w budynku Kolegium Wschodniego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu"
PWSW-DZPI/382/14/19

SWZ- Modernizacja łazienek KN
Załącznik nr 1- Przedmiar
Załącznik nr 2- Formularz ofertowy
Załącznik nr 3- Wykaz osób
Załącznik nr 4- Wzór umowy

Poprawiony (piątek, 12 kwietnia 2019 12:56)

 

Przebudowa odcinka ogrodzenia terenu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej od strony ul. Bakończyckiej.

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego:

Przebudowa odcinka ogrodzenia terenu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej od strony ul. Bakończyckiej.

SWZ + załączniki

Przedmiar robót

Załączniki w wersji do edycji

Zdjęcia ogrodzenia

Poprawiony (czwartek, 04 kwietnia 2019 14:40)

 

Przygotowanie wizualizacji, wydruk materiałów informacyjnych na Dni Kariery PWSW w Przemyślu oraz zakup materiałów do organizacji stanowisk na Dni Kariery

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego
Nazwa zadania: Przygotowanie wizualizacji, wydruk materiałów informacyjnych na Dni Kariery PWSW w Przemyślu oraz zakup materiałów do organizacji stanowisk na Dni Kariery

SWZ

Umowa

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

Nazwa zadania:         Przygotowanie wizualizacji, wydruk materiałów informacyjnych na Dni Kariery PWSW w Przemyślu oraz zakup materiałów do organizacji stanowisk na Dni Kariery

 

Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem trybu konkurencyjności

Nazwa zadania: Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych

Zawiadomienie o wyborze oferty s.i.

SWZ

Załączniki nr 1-4

Projekt umowy zał. nr 5

 

 

Poprawiony (środa, 11 października 2017 12:14)

 
Więcej artykułów…
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki