Podkarpackie Zamówienia poniżej 30tyś. EURO Dostawa sprzętu informatycznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Intensyfikacja oferty edukacyjnej PWSW w Przemyślu poprzez rozwój bazy edukacyjnej dla kierunku Projektowanie Graficzne”

Dostawa sprzętu informatycznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Intensyfikacja oferty edukacyjnej PWSW w Przemyślu poprzez rozwój bazy edukacyjnej dla kierunku Projektowanie Graficzne”

Dostawa sprzętu informatycznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Intensyfikacja oferty edukacyjnej PWSW w Przemyślu poprzez rozwój bazy edukacyjnej dla kierunku Projektowanie Graficzne”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania ofertowego z załącznikami

Wersja elektroniczna - do edycji:

Formularz ofertowy

Formularz specyfikacji technicznej sprzętu

Poprawiony (poniedziałek, 17 października 2016 12:04)

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki