Podkarpackie Zamówienia poniżej 30tyś. EURO Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych

Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem trybu konkurencyjności

Nazwa zadania: Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych

Zawiadomienie o wyborze oferty s.i.

SWZ

Załączniki nr 1-4

Projekt umowy zał. nr 5

 

 

Poprawiony (środa, 11 października 2017 12:14)

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki