Podkarpackie Zamówienia poniżej 30tyś. EURO Przygotowanie wizualizacji, wydruk materiałów informacyjnych na Dni Kariery PWSW w Przemyślu oraz zakup materiałów do organizacji stanowisk na Dni Kariery

Przygotowanie wizualizacji, wydruk materiałów informacyjnych na Dni Kariery PWSW w Przemyślu oraz zakup materiałów do organizacji stanowisk na Dni Kariery

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego
Nazwa zadania: Przygotowanie wizualizacji, wydruk materiałów informacyjnych na Dni Kariery PWSW w Przemyślu oraz zakup materiałów do organizacji stanowisk na Dni Kariery

SWZ

Umowa

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

Nazwa zadania:         Przygotowanie wizualizacji, wydruk materiałów informacyjnych na Dni Kariery PWSW w Przemyślu oraz zakup materiałów do organizacji stanowisk na Dni Kariery

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki