Przebudowa odcinka ogrodzenia terenu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej od strony ul. Bakończyckiej.

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego:

Przebudowa odcinka ogrodzenia terenu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej od strony ul. Bakończyckiej.

SWZ + załączniki

Przedmiar robót

Załączniki w wersji do edycji

Zdjęcia ogrodzenia

Poprawiony (czwartek, 04 kwietnia 2019 14:40)