Podkarpackie Zamówienia poniżej 30tyś. EURO Modernizacja łazienek w budynku Kolegium Wschodniego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Modernizacja łazienek w budynku Kolegium Wschodniego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego:

"Modernizacja łazienek w budynku Kolegium Wschodniego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu"
PWSW-DZPI/382/14/19

SWZ- Modernizacja łazienek KN
Załącznik nr 1- Przedmiar
Załącznik nr 2- Formularz ofertowy
Załącznik nr 3- Wykaz osób
Załącznik nr 4- Wzór umowy

Poprawiony (piątek, 12 kwietnia 2019 12:56)

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki