Podkarpackie Zamówienia poniżej 30tyś. EURO

Zamówienia

Dostawa materiałów biurowych dla PWSW w Przemyślu

Informacja o wyborze oferty - protokół z postępowania.

Treść zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY - wersja do edycji

Poprawiony (środa, 15 lutego 2017 15:47)

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych w postaci tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek dla PWSW w Przemyślu

Informacja o wyborze oferty - protokół z postępowania.

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy w wersji do edycji

Formularz cenowy w wersji do edycji

Poprawiony (poniedziałek, 30 stycznia 2017 09:06)

 

Usługa całorocznego serwisu kotłowni gazowych i nadzoru nad urządzeniami grzewczymi znajdującymi się w budynkach PWSW

Informacja o wyborze oferty - protokół z postępowania.

 

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy w wersji do edycji

Poprawiony (czwartek, 22 grudnia 2016 10:20)

 

Konserwacja i utrzymanie wind osobowych w ruchu ciągłym znajdujących się w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Informacja o wyborze oferty - protokół z postępowania.

 

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy w wersji do edycji

Poprawiony (czwartek, 22 grudnia 2016 10:21)

 

Dostawa wyposażenia do domów studenta PWSW w Przemyślu

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy w wersji do edycji

 
Więcej artykułów…
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki