Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Kompleksowa dostawa gazu do budynków Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu - 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Nr 5

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Nr 4

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Nr 3

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Nr 2

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana zapisów SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr od 1 - 5 do SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załączniki w wersji do edycji

Poprawiony (poniedziałek, 26 marca 2018 15:16)

 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Nr. 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Zmiana zapisów SIWZ Nr 2

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis punktów poboru gazu

Załącznik Nr 6 do SIWZ Formularz cenowy na 2018 r.

 

Zmiana zapisów SIWZ Nr 1

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji do edycji

Poprawiony (środa, 20 grudnia 2017 08:46)

 

Zakup sprzętu informatycznego, niezbędnych licencji programów komputerowych dydaktyki i rekrutacji na system obsługi e-usług oraz ich wdrożenie oraz usługę uruchomienia systemów

Znak sprawy: PWSW-DATSZ/382/04/17

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja z otwarcia ofert

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy nr 2

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy nr 1

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ nr 1, 2, 3, 4

Załącznik do SIWZ nr 5

Załączniki do SIWZ nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Załączniki w wersji do edycji

Poprawiony (czwartek, 18 stycznia 2018 15:09)

 

Wzrost efektywności i dostępności e-usług w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Znak sprawy: PWSW-DATSZ/382/02/17

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Załącznik do SIWZ nr 5

Treść wniesionego odwołania - 04.08.2017

Zamawiający na podstawie art. 185 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicnych wzywa wykonawców do przystąpienia do postepowania odwoławczego

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 23.08.2017 r.

 

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (poniedziałek, 09 października 2017 08:43)

 
Więcej artykułów…
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki