Podkarpackie Zamówienia publiczne Wzrost efektywności i dostępności e-usług w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Wzrost efektywności i dostępności e-usług w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Znak sprawy: PWSW-DATSZ/382/02/17

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Załącznik do SIWZ nr 5

Treść wniesionego odwołania - 04.08.2017

Zamawiający na podstawie art. 185 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicnych wzywa wykonawców do przystąpienia do postepowania odwoławczego

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 23.08.2017 r.

 

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (poniedziałek, 09 października 2017 08:43)

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki