Kompleksowa dostawa gazu do budynków Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu - 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Nr 5

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Nr 4

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Nr 3

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Nr 2

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana zapisów SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr od 1 - 5 do SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załączniki w wersji do edycji

Poprawiony (poniedziałek, 26 marca 2018 15:16)