Zakup wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego i komputerowego dla potrzeb PWSW

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana zapisów SIWZ

Ogłoszenie o zamówieiu

SIWZ

Załączniki 1A i 1B

Załączniki od 2 do 5

Załączniki 6A i 6B

Załączniki 7A i 7B

Załączniki w wersji do edycji

Poprawiony (czwartek, 27 września 2018 10:12)