Podkarpackie Zamówienia publiczne Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu do budynku zlokalizowanego na działce nr 189/4 obr. 212 przy ul. Tymona Terleckiego 4 w Przemyślu.

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu do budynku zlokalizowanego na działce nr 189/4 obr. 212 przy ul. Tymona Terleckiego 4 w Przemyślu.

Numer ogłoszenia: 63532-2015; data zamieszczenia 23.03.215 r.

1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony (piątek, 02 października 2015 11:32)

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki