Podkarpackie Zamówienia publiczne Roboty budowlane przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Kolegium Nowego na pomieszczenia mieszkalne dla studentów wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji mechanicznej

Roboty budowlane przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Kolegium Nowego na pomieszczenia mieszkalne dla studentów wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji mechanicznej

Roboty budowlane przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Kolegium Nowego na pomieszczenia mieszkalne dla studentów wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji mechanicznej – działka 194 obr. 212 Przemyśl, ul. Tymona Terleckiego 4.

Numer sprawy: PWSW-392/DZP/II/KN/01/15
Nr ogłoszenia: 82600-2015; data zamieszczenia: 13.04.2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.05.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty 15.05.2015 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 2 28.04.2015 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 1 28.04.2015 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 24.04.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Treść SIWZ
Załączniki do SIWZ
Projekt budowlany
Załączniki w wersji do edycji

Poprawiony (czwartek, 28 maja 2015 09:28)

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki