Podkarpackie Zamówienia publiczne Dostawa wraz z montażem wyposażenia socjalnobytowego domu studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu mieszczącego się przy ul. Tymona Terleckiego 4 - działka 194 obr. 212 Przemyśl

Dostawa wraz z montażem wyposażenia socjalnobytowego domu studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu mieszczącego się przy ul. Tymona Terleckiego 4 - działka 194 obr. 212 Przemyśl

Dostawa wraz z montażem wyposażenia socjalnobytowego domu studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu mieszczącego się przy ul. Tymona Terleckiego 4 - działka 194 obr. 212 Przemyśl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze oferty cz. I
Ogłoszenie o wyborze oferty cz. II

Ogłoszenie o zamówieniu

Treść SIWZ
Załączniki do SIWZ
Załączniki w wersji do edycji

Poprawiony (środa, 02 września 2015 11:22)

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki