Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Wzrost efektywności i dostępności e-usług w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Znak sprawy: PWSW-DATSZ/382/02/17

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Załącznik do SIWZ nr 5

Treść wniesionego odwołania - 04.08.2017

Zamawiający na podstawie art. 185 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicnych wzywa wykonawców do przystąpienia do postepowania odwoławczego

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 23.08.2017 r.

 

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (poniedziałek, 09 października 2017 08:43)

 

Przebudowa pokoi gościnnych w budynku PWSW w Przemyślu -Kolegium Nowe – przy ul. Książąt Lubomirskich 2 w Przemyślu

Przebudowa pokoi gościnnych w budynku PWSW w Przemyślu -Kolegium Nowe – przy ul. Książąt Lubomirskich 2 w Przemyślu

Ogoszenie o wyborze najkrzystniejszej oferty

Protokół z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Projekt budowlany


Załączniki w wersji do edycji

Poprawiony (wtorek, 18 lipca 2017 13:34)

 

Dostawa wraz z montażem wyposażenia socjalnobytowego domu studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu mieszczącego się przy ul. Tymona Terleckiego 4 - działka 194 obr. 212 Przemyśl

Dostawa wraz z montażem wyposażenia socjalnobytowego domu studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu mieszczącego się przy ul. Tymona Terleckiego 4 - działka 194 obr. 212 Przemyśl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze oferty cz. I
Ogłoszenie o wyborze oferty cz. II

Ogłoszenie o zamówieniu

Treść SIWZ
Załączniki do SIWZ
Załączniki w wersji do edycji

Poprawiony (środa, 02 września 2015 11:22)

 

Roboty budowlane przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Kolegium Nowego na pomieszczenia mieszkalne dla studentów wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji mechanicznej

Roboty budowlane przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Kolegium Nowego na pomieszczenia mieszkalne dla studentów wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji mechanicznej – działka 194 obr. 212 Przemyśl, ul. Tymona Terleckiego 4.

Numer sprawy: PWSW-392/DZP/II/KN/01/15
Nr ogłoszenia: 82600-2015; data zamieszczenia: 13.04.2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.05.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty 15.05.2015 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 2 28.04.2015 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. 1 28.04.2015 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 24.04.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Treść SIWZ
Załączniki do SIWZ
Projekt budowlany
Załączniki w wersji do edycji

Poprawiony (czwartek, 28 maja 2015 09:28)

 
Więcej artykułów…
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki