http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/stronagowna http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/wladze http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/administracja http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/instytuty http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/jednostki-midzyinstytutowe http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacje-ogolne http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/prawouczelniane http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/programy-studiow http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/programy-studiow/66-programy-studiow/174-nowy-bip-programy http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/programy-studiow/66-programy-studiow/137-instytut-nauk-technicznych http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/programy-studiow/66-programy-studiow/136-instytut-sztuk-projektowych http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/programy-studiow/66-programy-studiow/135-instytut-socjologii http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/programy-studiow/66-programy-studiow/134-instytut-stosunkow-midzynarodowych-i-politologii http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/programy-studiow/66-programy-studiow/133-instytut-humanistyczny http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/programy-studiow/66-programy-studiow/132-instytut-historii http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/170-nowy-bip http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/155-przebudowa-nieuytkowego-poddasza-na-ii-i-na-iii-pitrze-budynku-kolegium-technicznego http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/130-zakup-wraz-z-dostaw-sprztu-specjalistycznego-i-komputerowego-dla-potrzeb-pwsw http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/126-kompleksowa-dostawa-gazu-do-budynkow-pastwowej-wyszej-szkoy-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu-2018 http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/125-kompleksowa-dostawa-gazu-ziemnego-do-budynkow-pastwowej-wyszej-szkoy-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/124-zakup-sprztu-informatycznego-niezbdnych-licencji-programow-komputerowych-dydaktyki-i-rekrutacji-na-system-obsugi-e-usug-oraz-ich-wdroenie-oraz-usug-uruchomienia-systemow http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/120-wzrost-efektywnoci-i-dostpnoci-e-usug-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/119-przebudowa-pokoi-gocinnych-w-budynku-pwsw-w-przemylu-kolegium-nowe-przy-ul-ksit-lubomirskich-2-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/99-dostawa-wraz-z-montaem-wyposaenia-socjalnobytowego-domu-studenckiego-pastwowej-wyszej-szkoy-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu-mieszczcego-si-przy-ul-tymona-terleckiego-4-dziaka-194-obr-212-przemyl http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/75-profil-nabywcy http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/98-roboty-budowlane-przebudowy-i-zmiany-sposobu-uytkowania-czci-budynku-kolegium-nowego-na-pomieszczenia-mieszkalne-dla-studentow-wraz-z-przebudow-i-rozbudow-wewntrznych-instalacji-wodocigowej-kanalizacyjnej-elektrycznej-i-wentylacji-mechanicznej http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/97-wiadczenie-usugi-dystrybucji-energii-elektrycznej-na-rzecz-pastwowej-wyszej-szkoy-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu-do-budynku-zlokalizowanego-na-dziace-nr-1894-obr-212-przy-ul-tymona-terleckiego-4-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/ogoszenia http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/ogoszenia/171-nowy-bip-ogoszenia http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/ogoszenia/129-ogoszenie-o-naborze-partnera http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/ogoszenia/117-ogoszenie-o-wynajmie-lokalu-usugowego-baru-studenckiego-wraz-z-wyposaeniem http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/ogoszenia/112-pismo-dyrektora-izby-skarbowej-w-rzeszowie-dotyczce-reformy-krajowej-administracji-skarbowej http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/plany-postpowa-o-udzielenie-zamowie http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/plany-postpowa-o-udzielenie-zamowie/178-nowy-bip http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/plany-postpowa-o-udzielenie-zamowie/154-plan-postpowa-o-udzielenie-zamowie-na-rok-2019 http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/plany-postpowa-o-udzielenie-zamowie/128-plan-postpowa-o-udzielenie-zamowie-na-rok-2018 http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/plany-postpowa-o-udzielenie-zamowie/122-plany-postpowa-o-udzielenie-zamowie-na-rok-2017 http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/173-nowy-bip-zam http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/153-modernizacja-azienek-w-budynku-kolegium-wschodniego-pastwowej-wyszej-szkoy-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/152-przebudowa-odcinka-ogrodzenia-terenu-pastwowej-wyszej-szkoy-wschodnioeuropejskiej-od-strony-ul-bakoczyckiej- http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/138-przygotowanie-wizualizacji-wydruk-materiaow-informacyjnych-na-dni-kariery-pwsw-w-przemylu-oraz-zakup-materiaow-do-organizacji-stanowisk-na-dni-kariery http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/123-dostawa-specjalistycznego-sprztu-i-oprogramowania-do-pracowni-w-instytucie-nauk-technicznych-oraz-instytucie-sztuk-projektowych http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/118-przeduenie-wanoci-licencji-oprogramowania-antywirusowego-eset-endopoint-antivirus-dla-pwsw-w-przemylu-dostawa-oprogramowania http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/113-dostawa-gadetow-reklamowych-dla-pwsw-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/111-dostawa-rodkow-czystoci-dla-pwsw-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/110-dostawa-materiaow-reklamowych-dla-pwsw-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/109-dostawa-materiaow-drukowanych-dla-pwsw-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/108-dostawa-materiaow-biurowych-dla-pwsw-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/107-dostawa-materiaow-eksploatacyjnych-w-postaci-tonerow-tuszy-do-drukarek-i-kserokopiarek-dla-pwsw-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/106-usuga-caorocznego-serwisu-kotowni-gazowych-i-nadzoru-nad-urzdzeniami-grzewczymi-znajdujcymi-si-w-budynkach-pwsw http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/105-konserwacja-i-utrzymanie-wind-osobowych-w-ruchu-cigym-znajdujcych-si-w-budynkach-pastwowej-wyszej-szkoy-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/104-dostawa-wyposaenia-do-domow-studenta-pwsw-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/103-roboty-budowlane-w-domu-studenta-kolegium-nowe-przy-ul-ksit-lubomirskich-2 http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/102-dostawa-energii-elektrycznej-do-budynkow-pwsw-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/101-usuga-ubezpieczenie-budynkow-i-mienia-oraz-ubezpieczenie-oc-uczelni http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-poniej-30ty-euro/100-dostawa-sprztu-informatycznego-w-ramach-przedsiwzicia-pn-intensyfikacja-oferty-edukacyjnej-pwsw-w-przemylu-poprzez-rozwoj-bazy-edukacyjnej-dla-kierunku-projektowanie-graficzne http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/usugi-spoeczne-poniej-750-ty-euro http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/usugi-spoeczne-poniej-750-ty-euro/175-nowy-bip http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/usugi-spoeczne-poniej-750-ty-euro/127-przeprowadzenie-szkole-i-warsztatow-w-ramach-projektu-twoj-pewny-krok-na-ciece-kariery-rozwoj-wysokiej-jakoci-usug-akademickiego-biura-karier-pwsw-w-przemylu-wsparciem-zawodowego-startu-studentow- http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/172-nowy-bip-praca http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/169-konkurs-na-stanowisko-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/168-konkurs-na-stanowisko-starszego-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/167-konkurs-na-stanowisko-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/166-konkurs-na-stanowisko-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/165-konkurs-na-stanowisko-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/164-konkurs-na-stanowisko-starszego-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/163-konkurs-na-stanowisko-lektora-jzyka-angielskiego http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/162-konkurs-na-stanowisko-starszego-wykadowcy-w-instytucie-humanistycznym http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/161-konkurs-na-stanowisko-profesora-nadzwyczajnego-w-instytucie-stosunkow-midzynarodowych-i-politologii http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/160-konkurs-na-stanowisko-profesora-zwyczajnego-w-instytucie-stosunkow-midzynarodowych-i-politologii http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/159-konkurs-na-stanowisko-starszego-wykadowcy-w-instytucie-socjologii http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/158-konkurs-na-stanowisko-starszego-wykadowcy-w-instytucie-socjologii http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/144-konkurs-na-stanowisko-starszego-wykadowcy-w-instytucie-socjologii http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/143-konkurs-na-stanowisko-wykadowcy-w-instytucie-humanistycznym http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/142-konkurs-na-stanowisko-starszego-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/141-konkurs-na-stanowisko-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/140-konkurs-na-funkcj-prorektora-waciwego-ds-studenckich http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/nabory/139-oferty-pracy http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacje-nieudostpnione http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/191-nowy-bip http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/190-rozstrzygnicie-konkursu-na-stanowisko-starszego-profesora-zwyczajnego-w-instytucie-stosunkow-midzynarodowych-i-politologii-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/189-rozstrzygnicie-konkursu-na-stanowisko-starszego-profesora-nadzwyczajnego-w-instytucie-stosunkow-midzynarodowych-i-politologii-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/188-rozstrzygnicie-konkursu-na-stanowisko-starszego-wykadowcy-w-instytucie-socjologii-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej- http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/187-rozstrzygnicie-konkursu-na-stanowisko-starszego-wykadowcy-w-instytucie-socjologii-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej- http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/186-rozstrzygnicie-konkursu-na-stanowisko-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/185-ozstrzygnicie-konkursu-na-stanowisko-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskie http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/184-rozstrzygnicie-konkursu-na-stanowisko-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/183-rozstrzygnicie-konkursu-na-stanowisko-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/182-rozstrzygnicie-konkursu-na-stanowisko-starszego-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/181-rozstrzygnicie-konkursu-na-stanowisko-lektora-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/180-rozstrzygnicie-konkursu-na-stanowisko-starszego-wykadowcy-w-instytucie-nauk-technicznych-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/179-rozstrzygnicie-konkursu-na-stanowisko-starszego-wykadowcy-w-instytucie-humanistycznym-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/177-nowy-bip http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/151-informacja-o-wynikach-konkursu-na-prorektora-waciwego-do-spraw-studenckich-w-pastwowej-wyszej-szkole-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/150-informacja-o-wynikach-konkursu-na-stanowisko-nauczyciela-akademickiego-w-instytucie-socjologii-pastwowej-wyszej-szkoy-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/149-informacja-o-wynikach-konkursu-na-stanowisko-nauczyciela-akademickiego-w-instytucie-humanistycznym-pastwowej-wyszej-szkoy-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/148-informacja-o-wynikach-konkursu-na-stanowisko-nauczyciela-akademickiego-w-instytucie-nauk-technicznych-pastwowej-wyszej-szkoy-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/147-informacja-o-wynikach-konkursu-na-stanowisko-nauczyciela-akademickiego-w-instytucie-nauk-technicznych-pastwowej-wyszej-szkoy-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/146-informacja-o-wynikach-konkursu-na-stanowisko-nauczyciela-akademickiego-w-instytucie-nauk-technicznych-pastwowej-wyszej-szkoy-wschodnioeuropejskiej-w-przemylu http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-wynikach-konkursow/145-informacja-o-wynikach-konkursu-na-na-stanowisko-nauczyciela-akademickiego-w-instytucie-nauk-technicznych http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/rodo http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/rodo/69-rodo/176-nowy-bip http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/rodo/69-rodo/157-polityka-prywatnoci http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/rodo/69-rodo/156-klauzule-informacyjne http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/about-joomla http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/features http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/mapa http://pwsw-przemysl.bip.podkarpackie.pl/index.php/the-community